Audyt techniczny strony WWW to jeden z podstawowych elementów procesu optymalizacji, przyczyniający się do zwiększenia efektywności funkcjonowania witryny w Internecie. Stanowi swego rodzaju wykaz błędów i nieprawidłowości, a także wskazówek pozwalających na ich skorygowanie. Audytowanie jest jednym z najlepszych sposobów na sprawdzenie strony pod kątem technicznej konstrukcji, umożliwiających zwiększenie jej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Na czym polega audyt techniczny strony WWW?

Audyt techniczny strony WWW dostarcza wielu przydatnych informacji na temat witryny, umożliwiając jej efektywny rozwój oraz naprawę elementów wymagających poprawy. Proces ten pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału witryny, a tym samym zwiększenie ruchu oraz podniesienie rentowności prowadzonej działalności. W ramach audytu technicznego przeprowadzanych jest wiele działań, które określają docelową charakterystykę strony internetowej oraz rodzaj prac koniecznych do wykonania w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Działania przeprowadzane w ramach audytu technicznego

W ramach audytu przeprowadza się kompleksową analizę optymalizacji strony WWW, co pozwala na wskazanie jej słabych i mocnych punktów. Proces ten wiąże się także z weryfikacją poszczególnych elementów witryny pod kątem SEO, ze szczególnym wskazaniem na kwestie techniczne. Kluczowym aspektem audytu pozostaje opracowanie wskazówek umożliwiających optymalizację serwisu. Weryfikacji wymaga zarówno kod witryny, jak i szybkość ładowania się strony czy efektywność linkowania wewnętrznego. W raporcie uzyskanym na skutek audytu przedstawiane są konkretne rekomendacje dotyczące korekty rozpoznawanych nieprawidłowości. Audyt określa również bezpieczeństwo serwisu, stabilność infrastruktury serwerowej czy poprawność wykonanych przekierowań, a także kilkadziesiąt innych czynników technicznych.

Narzędzia wykorzystywane w audycie technicznym stron www

Audyt techniczny strony WWW wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, które w określony sposób pozwalają na ocenę poprawności budowy i pracy sprawdzanej witryny. Większość z nich przeprowadza kompleksową analizę, a następnie generuje raport z listą sugerowanych poprawek. W zależności od wybranego narzędzia, otrzymane wyniki mogą dotyczyć zarówno większych błędów optymalizacyjnych, jak i drobnych nieprawidłowości wymagających skorygowania. Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych znacząco ułatwia i przyspiesza proces audytowania, nawet w przypadku bardzo dużych serwisów. Narzędzia te pozwalają również na ocenę poprawnego działania strony oraz jej optymalnego wczytywania się na różnych urządzeniach.

Ocena kodu i zawartości strony

W trakcie audytu kod strony sprawdzany jest przede wszystkim pod kątem poprawności semantycznej. Zbyt wiele błędów, niepotrzebnych skryptów czy znaczników HTML negatywnie wpływa na ogólną ocenę serwisu, a ponadto może spowalniać proces ładowania się witryny. Strona oceniana jest również pod względem objętości, czyli liczby danych niezbędnych do wyświetlenia się w przeglądarce. Najwięcej miejsca zajmują zwykle obrazy i multimedia, dlatego w prawidłowo przeprowadzanym audycie powinny się znaleźć zalecenia kompresji czy zmiany formatu tego typu plików. Optymalizacja kodu pozwala też na wybór optymalnej kolejności ładowania się dodatkowych skryptów, np. wtyczek. Ich wczytywanie się razem z główną treścią może negatywnie wpłynąć na wydajność strony, a także pogorszyć jej ogólny odbiór.

Sprawdzanie przekierowań i responsywności

Prawidłowo wykonany audyt techniczny pozwala na uporządkowanie przekierowań, a tym samym usunięcie błędów występujących w przypadku linków odsyłających do niedziałających podstron. Odpowiednie rekomendacje dają też możliwość poprawy responsywności witryny, czyli jej przystosowania do różnych rozmiarów ekranu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych, które aktualnie generują znaczącą część ruchu. Problemy z responsywnością skutkują obniżeniem pozycji witryny w wynikach wyszukiwania Google.

Analiza struktury linkowania wewnętrznego

W ramach audytu technicznego witryna powinna być sprawdzona także pod kątem struktury linkowania wewnętrznego. Proces ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na sygnalizowanie robotom wyszukiwarki tego, które podstrony witryny są kluczowe. Korekta linkowania wewnętrznego umożliwia optymalizację nawigacji w ramach serwisu, pozwalając przy tym zdefiniować jego architekturę i hierarchię.

Weryfikacja struktury adresów podstron i danych strukturalnych

Nie bez znaczenia pozostaje również optymalizacja struktury adresów podstron, która ma wpływ na działania SEO oraz odbiór strony przez użytkowników. Uporządkowanie poszczególnych elementów podnosi poziom orientacji w serwisie, a jednocześnie pozwala robotom wyszukiwarek lepiej zrozumieć kluczowe informacje dotyczące witryny. Duże znaczenie mają odpowiednio sformatowane dane strukturalne, które zwiększają efektywność katalogowania treści. Ich obecność pozwala na wyświetlanie opisów rozszerzonych w wynikach wyszukiwania, co ma szczególne znaczenie dla lokalnych projektów lub biznesów. W ten sposób użytkownicy mogą szybciej znaleźć interesujące ich informacje.

Efekty audytu technicznego strony WWW

Podstawowym efektem wykonania audytu technicznego strony WWW jest wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy indeksacji serwisu. W ten sposób roboty Google są w stanie lepiej analizować treść, strukturę oraz kontekst poszczególnych podstron, co zwiększa szansę wyświetlenia adresu strony w wynikach organicznych na wybrane frazy kluczowe. Wykonanie audytu i wdrożenie jego założeń przekłada się na wzrost widoczności strony w sieci, a tym samym zwiększa pozyskiwanie wartościowego ruchu. Analiza ta wskazuje obszary wymagające udoskonalenia oraz ich zakres, wspierając w ten sposób procesy sprzedaży usług i produktów. Bezpośrednim następstwem przeprowadzenia audytu technicznego i zastosowania się do jego wytycznych jest także wyróżnienie serwisu na tle konkurencji, która jeszcze tego rodzaju działań nie podjęła. Wytyczne Google ulegają regularnym zmianom, dlatego rekomenduje się powtórne wykonanie tej usługi co kilka miesięcy.

W ofercie Insane Agency

Audyt techniczny strony WWW stanowi obecnie fundament działań związanych z pozycjonowaniem i optymalizacją, dlatego nie mogło go zabraknąć w naszej ofercie. Przeprowadzamy kompleksowy audyt, na podstawie którego opracujemy szczegółową listę wskazówek optymalizacyjnych, a następnie zweryfikujemy jej wdrożenie. W Insane Agency zajmujemy się również innymi działaniami związanymi z pozycjonowaniem, korzystając przy tym z najnowszych metod oraz oferując elastyczne warunki współpracy.