Jak pozycjonować strony internetowe? Aby skutecznie poprawić pozycję serwisu w naturalnych wynikach wyszukiwań, trzeba przede wszystkim opracować odpowiednią strategię SEO i wdrożyć kompleksowe działania. Czynności te muszą skupiać się na wielu elementach związanych z funkcjonowaniem witryny. Ich efektywność w dużym stopniu zależy od umiejętności i kompetencji specjalistów, dlatego warto skorzystać z usług naszej agencji marketingowej INSANE.

Jak pozycjonować strony internetowe w sposób skuteczny i efektywny?

Jak pozycjonować strony internetowe, aby osiągnąć dobre rezultaty? Warunkiem jest przede wszystkim sięgnięcie po metody, które optymalnie dostosują dany serwis do specyfiki pracy robotów Google oraz zachowań samych internautów. Zakres działań SEO powinien uwzględnić zarówno optymalizację strony www pod kątem jej struktury technicznej oraz zawartości, jak i szereg czynności realizowanych poza bezpośrednim obrębem witryny. Wszystkie te działania muszą być ze sobą ściśle powiązane, a także realizowane w sposób ciągły.

Działania w witrynie i poza jej obszarem

Czynności wykonywane bezpośrednio na stronie to tzw. on-site SEO. W zakres tych działań wchodzi przede wszystkim odpowiednie zoptymalizowanie kodu witryny, a także zadbanie o wysokiej jakości content. Do serwisu powinna trafiać treść wartościowa pod względem merytorycznym, aby odpowiadała wymaganiom algorytmów. Poza wysoką jakością, znaczenie ma także unikalność i odpowiednie nasycenie frazami kluczowymi. Odpowiedniego dopasowania wymaga też struktura wewnętrzna strony. Dotyczy to m.in. prawidłowego linkowania między podstronami, właściwej nawigacji czy odpowiedniej szybkości działania. Działania realizowane poza stroną to natomiast off-site SEO. W ich zakres wchodzi przede wszystkim budowanie profilu linków, czyli odnośników kierujących do serwisu z dobrze ocenianych, wartościowych i wiarygodnych źródeł.

Jak pozycjonować strony internetowe z uwzględnieniem najważniejszych etapów?

Jak pozycjonować strony internetowe? Na początek musimy przede wszystkim dokładnie przeanalizować dany serwis. Obydwa się to w formie audytu SEO, który przedstawia wiele informacji związanych z funkcjonowaniem witryny. Obejmuje zarówno elementy wymagające poprawy, jak i te świadczące o potencjalne strony. W oparciu o audyt wdrażane są odpowiednie zmiany, dzięki którym da się wyeliminować błędy negatywnie wpływające na pozycjonowanie. Analiza ta pozwala na przebadanie m.in. poprawności struktury wewnętrznej, kondycji technicznej, jakości treści czy stanu linkowania zewnętrznego.

Przygotowanie strategii

Najlepszym wstępem do pozycjonowania jest opracowanie odpowiedniej strategii SEO. Plan działania powinien bazować na celach biznesowych klienta, a także specyfice samego serwisu. Istotnym etapem jest dopasowanie fraz kluczowych, których formę i ilość trzeba ustalić już na samym początku. Wyrażenia te muszą być dobrane bardzo precyzyjnie, aby osiągnąć jak najwyższy potencjał sprzedażowy. Frazy powinny nawiązywać do usług czy produktów oferowanych na stronie, w czym bardzo pomaga tzw. długi ogon. Zapytania long tail odpowiadają precyzyjnym potrzebom użytkowników i są mniej konkurencyjne. W zależności od przebiegu strategii, ilość fraz można sukcesywnie zwiększać.

Analiza rynku i konkurencji

Ważnym etapem pozycjonowania jest dopasowanie działań SEO do branży klienta. Poszczególne rynki cechują się różną konkurencyjnością, jednak o wysokie pozycje w organicznych wynikach Google nierzadko walczą ze sobą dziesiątki serwisów. Kompleksowe analizy pozwalają na też na optymalne dopasowanie treści do oczekiwań potencjalnych odbiorców, dzięki czemu sprzyjają tworzeniu wartościowego conentu. Efektywność tych działań w dużym stopniu zależy od ich regularności, ponieważ sytuacja w wielu branżach zmienia się bardzo dynamicznie.

Nieustanny rozwój serwisu

Pozycjonowany serwis trzeba nieustannie rozwijać. Działania SEO muszą być prowadzone w sposób ciągły, ponieważ nie są jednorazową usługą i nie przynoszą rezultatów natychmiast. W zależności od uzyskanych po czasie efektach, strategia może zostać nakierowana na konkretne obszary – np. dalszą budowę profilu linków czy publikowanie nowego contentu. W działaniach tych musimy brać pod uwagę aktualizacje, które Google wprowadza do swoich algorytmów. Aby uniknąć ich negatywnego wpływ na wypracowane efekty, trzeba systematycznie monitorować cały proces i dbać o szybką reakcję na ewentualne zmiany.

Elastyczne podejście

Działania SEO wymagają elastyczności. W przypadku braku oczekiwanych efektów, obraną strategię trzeba zmodyfikować lub całkowicie zmienić. Wprowadzanie różnych poprawek niweluje ryzyko problemów, które mogłyby w konsekwencji doprowadzić do spadku już wypracowanych pozycji. Jeżeli natomiast obrana strategia przynosi dobre rezultaty, można ją dalej rozwijać i wzbogacać o nowe rozwiązania. Zachęcamy do sprawdzenia oferty naszej agencji INSANE, gdzie możemy sprawnie zająć się każdym etapem pozycjonowania w Google.