Nieprzebrane rzesze internautów każdego dnia poszukują informacji w sieci. Wpisując wyszukiwaną frazę otrzymują często miliony wyników. Pozycjonowanie i optymalizacja wynosi mnóstwo stron na szczyt listy wyników wyszukiwania, co pozwala zyskać zainteresowanie użytkowników. Właściwa optymalizacja jest w stanie zrobić to we niezbyt długim czasie. Skuteczne pozycjonowanie pozwala serwisom utrzymać czołowe przez długi czas. Nie zawsze jest to jednak wynik naturalnego procesu przystosowania portalu do oczekiwać odwiedzających. Co należy zrobić, chcąc trafnie wyszukiwać i nie błądzić przy tym w nieprzeniknionym labiryncie informacji? 

Operatory wyszukiwania w Google – jak ich używać w pozycjonowaniu stron?

Najpopularniejsza wyszukiwarka Google daje możliwość uściślenia kryteriów przeglądania i korzystania z zaawansowanych operatorów wyszukiwania. Działają one jak dodatkowy filtr zacieśniający oczka sieci. Precyzując zawczasu cel można dzięki nim ograniczyć listę SERP do zaledwie kilkunastu wyników najtrafniej odpowiadających oczekiwaniom.

Poniżej zaprezentowano zestaw operatorów pomocnych w skutecznym wyszukiwaniu:

Operatory wpływające zasadniczo na długość listy wyników wyszukiwania

1. Plus „+” – używany jest dla podkreślenia, że szukany zwrot musi pojawiać się w wynikach. Zastosowanie operatora „+” do wyszukiwania ze słowem kluczowym np. „wyprzedaż” skutkuje ograniczeniem listy rekordów.

2. Minus „-” – działa odwrotnie niż plus, a więc eliminuje z listy rekordy zawierające frazę umieszczoną po prefiksie. Stanowi tzw. zaporę antyhomonimową. W każdym języku występują bowiem słowa o jednakowej konstrukcji, rozmijające się jednak znacznie w znaczeniu. Najlepiej to zobrazuje przykład: poszukując informacji na temat języka programowania Java wygodnie jest wyeliminować rekordy traktujące o geografii i dzięki dopiskowi „-wyspa” ograniczyć listing do właściwych pozycji.

3. Cudzysłów „Słowo kluczowe” – dzięki niemu wyszukiwarka filtruje wyniki, odrzucając wszystkie niezawierające ujętej w cudzysłów frazy. Ciąg znaków sprawdzany jest pod względem pisowni, interpunkcji i zasad ortografii.

4. Gwiazdka „*” – kiedy znana jest tylko część szukanej frazy, bo słowo jest trudne w zapisie lub zostało usłyszane przelotnie, brakujący fragment można uzupełnić gwiazdką, a przeglądarka podsunie prawdopodobne brzmienie słowa. Dobrze całość uzupełnić merytorycznym opisem z dziedziny związanej z poszukiwanym słowem.

5. Parametr „OR” – operator oznaczający alternatywę. Daje wyszukiwarce wytyczne do znalezienia co najmniej dwóch uzupełniających się podzbiorów. Przykład? Szukając urządzenia elektronicznego występującego w wielu wersjach zasadniczego indeksu, ale mającego parametr zmienny taki jak choćby kolor, moc lub powierzchnia, można użyć parametru „OR” dla ograniczenia ilości rekordów i odfiltrowania pożądanych wyników.

Operator dający możliwość wyświetlenia informacji w innej postaci

1. Define: – po tym operatorze wpisać należy resztę zapytania. Przeglądarka wyświetli definicje badanych słów. Definicje, choć znajdują się rozrzucone w wielu rejonach sieci, wyświetlone będą w kolejności wymienionej we frazie pytania.

Operatory przetwarzające zapytania dotyczące adresów domenowych

1. cache:nazwa_domeny.pl – po użyciu tego parametru z pamięci podręcznej przeglądarki zostanie pobrana zapisana wersja strony. Jeśli zostaną dodane zmienne w postaci słów kluczowych, na liście rekordów pojawią się wyniki z dodanym słowem.

2. link:nazwa_domeny. pl – na liście wyników znajdą się strony, z których prowadzą odnośniki do wymienionej domeny.

3. related:nazwa_domeny.pl – komenda tak skonstruowana spowoduje wyszukanie stron podobnych do wymienionej.

4. info:nazwa_domeny.pl – Google dysponuje sporym dossier na temat każdej strony. Parametr info: wyświetla zazwyczaj rekord strony głównej na jednopozycyjnej liście.

Operatory modyfikujące zapytania

1. site:nazwa_domeny. pl – idealne narzędzie do audytu stanu indeksacji zasobów badanego portalu. Za jego pomocą łatwo będzie sprawdzić, czy coś nie zostało pominięte. Parametr ogranicza wyniki wyszukiwania do rekordów z danej witryny. Jeśli są jakieś braki  oznacza to, że roboty sieciowe mają utrudniony dostęp do podstrony.

2. allintitle: – wyszukiwanie przeprowadzane jest w tagach title i ogranicza wyniki do stron ze słowami kluczowymi znajdującymi się wyłącznie w ich tytułach. Jest ono niezależne od ilości użytych na stronie słów kluczowych.

3. inline: – jak wyżej, research przeprowadzany jest wśród tytułów stron głównych i podstron serwisów, ale dotyczy on tylko pierwszego słowa w zapytaniu. Pozostałe słowa lokalizowane są w tytule lub zawartości witryn.

4. allinurl: – wszystkie wpisane słowa w zapytaniu będą należeć do adresu URL. Adres domenowy traktowany jest jako ciąg znaków i wyłuskane są z niego szukane słowa. Wyszukiwarka ignoruje przy tym interpunkcję i szyk wyrażeń.

5. inurl: – jak w powyższym przykładzie i poradzie dotyczącej tytułu przy więcej niż jednym słowie kluczowym – tylko pierwsze z nich jest bezwzględnie lokowane w adresie.

Operator typu rozszerzenia pliku

1. filetype:typ_rozszerzenia – zapytanie przydatne podczas przeszukiwania internetu pod kątem merytorycznym wówczas, gdy zależy nam na uzyskaniu wyników zapisanych w dokumencie o konkretnym rozszerzeniu. Wygodne podczas szukania dokumentów zapisywanych najczęściej w jednym formacie np.: umowy –. doc, opracowania naukowe –. pdf itp.

Uwaga

Między operatorem i adresem domeny lub dowolnej konstrukcji zapytaniem po dwukropku nie stosuje się spacji.
W ostatnim przykładzie natomiast należy ową spację zastosować po wprowadzeniu rozszerzenia pliku.

Dzięki operatorom zaawansowanego wyszukiwania można otrzymać wyniki, których analiza zajmie o wiele mniej czasu. Trafność odfiltrowanych rekordów na liście SERP będzie zarazem o wiele wyższa.