Nieprzebrane rzesze internautów każdego dnia poszukują informacji w sieci. Pisząc szukaną frazę, otrzymują często miliony wyników. Pozycjonowanie i optymalizacja wynosi mnóstwo stron na szczyt listy wyników wyszukiwania. Byle tylko zyskać zainteresowanie użytkowników. Właściwa optymalizacja jest w stanie zrobić to we właściwym i niezbyt długim czasie. Skuteczne pozycjonowanie pozwala pozostać tam serwisom przez długi czas. Nie zawsze jest to jednak wynik naturalnego procesu przystosowania portalu do oczekiwać odwiedzających.

Co należy zrobić, chcąc trafnie wyszukiwać i nie błądzić przy tym w nieprzeniknionym labiryncie informacji?

Najpopularniejsza wyszukiwarka od Google daje możliwość uściślenia kryteriów przeglądania i korzystania z zaawansowanych operatorów wyszukiwania. Działają one jak dodatkowy filtr zacieśniający oczka sieci. Precyzując zawczasu cel można dzięki nim ograniczyć listę SERP do zaledwie kilkunastu wyników najtrafniej odpowiadających oczekiwaniom.

Poniżej zaprezentowano zestaw operatorów pomocnych w skutecznym wyszukiwaniu:

Operatory wpływające zasadniczo na długość listy wyników wyszukiwania

1. Operator plus „+” – używany jest dla podkreślenia, że szukany zwrot musi pojawiać się w wynikach. Zastosowanie operatora „+” do wyszukiwania ze słowem kluczowym np. „wyprzedaż” skutkuje ograniczeniem listy rekordów.
2. Operator minus „-” – działa odwrotnie niż poprzedni operator. Eliminuje z listy rekordy zawierające frazę umieszczoną po prefiksie. Zapora tzw. antyhomonimowa. W każdym języku występują słowa o jednakowej konstrukcji, jednak w znaczeniu rozmijające się znacznie między sobą. Najlepiej to zobrazuje przykład. Poszukując informacji na temat języka programowania Java, wygodnie jest wyeliminować rekordy traktujące o geografii i z dopiskiem „-wyspa” ograniczyć listing do właściwych pozycji.

3. Operator cudzysłów „Słowo kluczowe” – w ten sposób wyszukiwarka filtruje wyniki, odrzucając wszystkie niezawierające ujętą w cudzysłów frazę. Ciąg znaków sprawdzany jest pod względem pisowni, interpunkcji i zasad ortografii.

4. Operator gwiazdka „*” – kiedy znana jest tylko część szukanej frazy, bo słowo jest trudne w zapisie i zostało usłyszane, niejako przelotnie, brakujący fragment można uzupełnić gwiazdką, a przeglądarka podsunie prawdopodobne brzmienie słowa. Dobrze całość uzupełnić merytorycznym opisem z dziedziny poszukiwanego słowa.

5. Operator ​„OR”, co tłumaczy się jako – albo – jest alternatywą. Daje wyszukiwarce wytyczne do znalezienia co najmniej dwóch uzupełniających się podzbiorów.
Szukając np. urządzenia elektronicznego występującego w wielu wersjach zasadniczego indeksu, ale mające parametr zmienny (kolor, moc, powierzchnia), można użyć parametru „OR” dla ograniczenia ilości rekordów i odfiltrowania pożądanych wyników.

Operator dający możliwość wyświetlenia informacji w innej postaci

1. Operator define: – po operatorze wpisać należy resztę zapytania. Przeglądarka wyświetli definicje badanych słów. Definicje, choć znajdują się rozrzucone w wielu rejonach sieci, wyświetlone będą w kolejności wymienionej we frazie pytania.

Operatory przetwarzające zapytania dotyczące adresów domenowych

1. Operator cache:nazwa_domeny. pl – z pamięci podręcznej przeglądarki zostanie pobrana zapisana wersja strony. Jeśli zostaną dodane dodatkowe zmienne w postaci słów kluczowych, na liście rekordów pojawią się wyniki z dodanym słowem.

2. Operator link:nazwa_domeny. pl – na liście wyników znajdą się strony, z których prowadzą odnośniki do wymienionej domeny,

3. Operator related:nazwa_domeny. pl – komenda tak skonstruowana spowoduje wyszukanie stron podobnych do wymienionej.

4. Operator info:nazwa_domeny. pl – Google dysponuje sporym dossier na temat każdej strony. Parametr info: wyświetla zazwyczaj rekord strony głównej na jednopozycyjnej liście.

Operatory modyfikujące zapytania

1. Operator site:nazwa_domeny. pl – idealne narzędzie do audytu stanu indeksacji zasobów badanego portalu. Łatwo sprawdzić, czy coś nie zostało pominięte. Parametr ogranicza wyniki wyszukiwania do rekordów z danej witryny. Jeśli są jakieś braki, znaczy to, że roboty sieciowe mają utrudniony dostęp do podstrony.

2. Operator allintitle: – wyszukiwanie przeprowadzane jest w tagach title i ogranicza wyniki do stron ze słowami kluczowymi znajdującymi się w ich tytułach (tylko w tytułach). Niezależnie od ilości użytych słów kluczowych.

3. Operator inline: – jak wyżej, research przeprowadzany jest wśród tytułów stron głównych i podstron serwisów, ale dotyczy to pierwszego słowa w zapytaniu. Pozostałe słowa lokalizowane są w tytule lub zawartości witryn.

4. Operator allinurl: – wszystkie wpisane słowa w zapytaniu będą należeć do adresu URL. Adres domenowy traktowany jest jako ciąg znaków i wyłuskane są z niego szukane słowa. Wyszukiwarka przy tym ignoruje interpunkcję i szyk wyrażeń.

5. Operator inurl: – jak w powyższym przykładzie i poradzie dotyczącej tytułu, przy więcej niż jednym słowie kluczowym, tylko pierwsze jest bezwzględnie lokowane w adresie.

Operator typu rozszerzenia pliku

1. Operator filetype:typ_rozszerzenia zapytanie – przydatne podczas przeszukiwania internetu pod kątem merytorycznym, ale chce się otrzymać wyniki zapisane w dokumencie o konkretnym rozszerzeniu. Wygodny podczas szukania dokumentów zapisywanych najczęściej w jednym formacie np.: umowy –. doc, opracowania naukowe –. pdf itp.

Uwaga

Między operatorem i adresem domeny lub dowolnej konstrukcji zapytaniem (po dwukropku) nie stosuje się spacji.
W ostatnim przykładzie natomiast, po rozszerzeniu pliku należy ową spację zastosować.

Dzięki operatorom zaawansowanego wyszukiwania można otrzymać wyniki, których analiza zajmie o wiele mniej czasu. Trafność wyfiltrowanych rekordów na liście SERP będzie zarazem o wiele wyższa.