Audyty stron internetowych to szczegółowe działania analityczne, które polegają na dogłębnym przeanalizowaniu struktury witryn pod kątem czynników wpływających na ich pozycję w Google. Weryfikowana jest zarówno kondycja techniczna strony, jak i jakość linków zewnętrznych czy zamieszczanych treści. Analiza pozwala na uzyskanie raportu, który zawiera niezbędne zalecenia. Audytowaniem stron WWW zajmuje się nasza agencja INSANE.

Co stanowi podstawę audytów stron internetowych?

Audyty stron internetowych bazują na kilku etapach, z których każdy dotyczy innych aspektów wpływających na osiąganie odpowiednich efektów w procesie pozycjonowania. Na podstawie takiej analizy wykryć możemy problemy i błędy optymalizacyjne, a następnie je wyeliminować oraz poprawić widoczność serwisu w Google. W audytowaniu wykorzystujemy wiele profesjonalnych narzędzi. Podstawę ich działania stanowi symulacja działania robotów Google. Informacje uzyskane w ten sposób stanową podstawę do analizy umożliwiającej wprowadzenie zmian, które kompleksowo poprawią funkcjonalność witryny.

Po co przeprowadza się analizę?

Stronę internetową poddawać można audytowi z wielu powodów. Najczęściej działania analityczne ukierunkowane są na poprawę skuteczności pozycjonowania, zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie użyteczności witryny. Ich przeprowadzenie pozwala na optymalizację serwisu, a tym samym ułatwia osiąganie pożądanych pozycji w rankingu Google na konkretne słowa kluczowe. Dzięki temu zwiększa się ruch z wyników organicznych, a to z kolei może się przełożyć na wzrost liczby konwersji.

Metody

Do analizy stron internetowych zastosować możemy różne narzędzia, które w określony sposób ułatwiają pozyskanie odpowiednich informacji. Ich umiejętne wykorzystanie pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu promowej witryny, z uwzględnieniem czynników wpływających na jej indeksowanie w Google. Zastosowanie specjalistycznych narzędzi jest konieczne do sporządzenia szczegółowego raportu SEO. Jeszcze istotniejsza jest poprawna interpretacja uzyskanych danych oraz właściwe wdrożenie rekomendacji. Mogą one dotyczyć wielu aspektów, w tym kwestii technicznych, jakościowych czy ilościowych, a także czynników związanych z preferencjami użytkowników, użytecznością oraz komunikacją.

Jakie mogą być rezultaty analizy?

W przypadku każdej witryny wyniki przeprowadzonego przez nas audytu mogą być bardzo odmienne. Wynika to zarówno z różnic występujących w budowie poszczególnych stron internetowych, jak i ich specyfiki. Rezultatem wykonania analizy zawsze są jednak rekomendacje, dzięki którym podjąć można działania usprawniające funkcjonowanie serwisu w sieci. W każdym raporcie znajdziesz zalecenia opatrzone odpowiednimi wyjaśnieniami i załącznikami z dodatkowymi danymi. Wyniki audytu zależą od wielu czynników, które mają kluczowy wpływ na podejmowane działania SEO.

Jakich obszarów dotyczą audyty stron internetowych?

Audyty stron internetowych uwzględniają wiele elementów, które musimy wziąć pod uwagę podczas działań związanych z optymalizacją i pozycjonowaniem. Kluczowe znaczenie ma umiejętna diagnostyka obszarów szczególnie narażonych na występowanie błędów prowadzących do obniżenia statusu witryny. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty wpływające na promowanie serwisu w Google, dlatego bardzo istotne jest precyzyjne wykonanie analizy.

Które elementy strony wymagają audytu?

Do najważniejszych aspektów uwzględnianych podczas analizy należą te, które dotyczą komunikacji strony internetowej z Google. Weryfikacji wymaga chociażby poprawność odczytu każdej podstrony przez roboty wyszukiwarki. Kompleksowo sprawdzamy również całą architekturę witryny, co dotyczy m.in. nawigacji czy struktury serwisu. Ocenie poddajemy też budowę adresów URL, z uwzględnieniem struktury katalogowej, wykorzystanych znaków czy parametrów kanonicznych linków. Kluczowym aspektem pozostają treści umieszczane na stronie, włącznie z ich unikalnością, prawidłowo dopasowaną tematyką czy optymalnym zastosowaniem i rozmieszczeniem fraz kluczowych. Działania te mają znaczenie zarówno w przypadku sklepów internetowych, jak i stron firmowych czy blogów.

Potencjalne problemy

W trakcie audytów wykryć można wiele błędów i nieprawidłowości, a także zweryfikować ich źródła. Problemy mogą dotyczyć chociażby statusów odpowiedzi serwera w linkowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Działania analityczne pozwalają nam też na usunięcie zbędnej zawartości, np. duplikatów treści. Sprawdzamy też poziom zabezpieczeń przed potencjalnymi zagrożeniami. Szczegółowej ocenie poddajemy strukturę kodu HTML, co pozwala na wykluczenie błędów osłabiających komunikację strony WWW z robotami wyszukiwarki. Audyty są też najlepszym sposobem na wyeliminowanie problemów, które pogarszają szybkość ładowania się oraz wydajność witryny.

Co jeszcze obejmuje analiza?

Na etapie audytowania sprawdzamy również wiele czynników behawioralnych, czyli związanych z user experience oraz CRO. Działania te mają kluczowy wpływ na pozyskiwanie ruchu, a także jego utrzymywanie i wykorzystanie w celu zwiększenia liczby konwersji. Procesy analityczne pozwalają też na ocenę jakościową ruchu organicznego oraz sprawdzenie wcześniejszej widoczności serwisu w Google, co pozostaje nie bez znaczenia w kontekście częstych aktualizacji algorytmów wyszukiwarki. Podczas audytu sprawdzamy profil linków prowadzących na stron, a także poziom ryzyka nałożenia kary od Google. W ramach analizy sprawdzić można organiczne wyniki wyszukiwania na określone frazy. Wszystkie te operacje przyczyniają się do wzrostu pozycji strony w Google. Zachęcamy do kontaktu.