Koszt pozycjonowania strony internetowej może być bardzo różny. Wpływają na to zarówno odmienne budżety poszczególnych witryn, jak i wymagania odnośnie zakresu działań realizowanych dla każdej z nich. Aby pokryć wszystkie niezbędne wydatki, stawki muszą być bardzo precyzyjnie dopasowane do specyfiki promowanego serwisu. Z tego względu cenę zawsze powinno się ustalać indywidualnie, w oparciu o różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Bezpłatną wycenę usług SEO oferuje nasza agencja marketingowa INSANE.

Na jakiej podstawie powinno się ustalać koszt pozycjonowania strony internetowej?

Koszt pozycjonowania strony internetowej będzie w przypadku każdego serwisu nieco inny, nawet dla witryn o zbliżonej tematyce i konstrukcji. Poniesienie tych wydatków jest jednak niezbędne, aby specjaliści SEO mogli sprawnie zaplanować strategię, wykorzystać optymalne techniki i metody oraz na bieżąco rozwijać cały proces promowania w Google. Poza dostępnością odpowiedniego budżetu, istotny dla procesu pozycjonowania jest także czas. Aby wypracować docelową widoczność w wynikach wyszukiwania, potrzeba cierpliwości i wytrwałości. Inwestycja w SEO jest jednak bardzo opłacalna, zwłaszcza w przypadku trafnie oszacowanych kosztów.

Kiedy cena będzie wyższa lub niższa?

O wysokości kosztów wynikających z realizacji usług SEO w znacznym stopniu decyduje konkurencyjność branży, na którą nastawione będzie promowanie danej witryny. Jeżeli strona działa na dość niszowym rynku, z reguły jej zasięgi są mniejsze i cena pozycjonowania maleje. Koszt usług wzrasta proporcjonalnie do poziomu trudności branży. Im popularniejszy segment rynku i związane z nim frazy kluczowe, tym bardziej rozległy zakres prac będzie konieczny. Przełoży się to na większe koszty podejmowanych działań SEO, dlatego właścicieli serwisów nastawieni na najbardziej konkurencyjne branże muszą zwykle posiadać wyższy budżet do dyspozycji.

Jakie elementy mają wpływ na cenę działań SEO?

Nie bez znaczenia dla ponoszonych wydatków pozostaje również specyfika pracy specjalistów SEO. Jeżeli agencja musi przeznaczyć na realizację działań więcej godzin roboczych, cena usługi będzie proporcjonalnie wyższa. Pozycjonowanie to złożony proces, dlatego czynności wykonywane w jego ramach trzeba dopasować do uściślonych ram czasowych. W przypadku kompleksowej obsługi w zakresie działań realizowanych w danym serwisie, przystosowanie go do obecnych standardów Google zaangażuje więcej środków. Na cennik wpływają też treści, które muszą być przygotowane dla każdej strony. Stawki za opracowywanie contentu same w sobie są zróżnicowane, ze względu na odmienny stopień trudności i jakości tekstów. Agencja musi też ponosić inne wydatki, m.in. za utrzymanie firmy czy korzystanie ze specjalistycznych narzędzi SEO.

Co obejmuje całościowy koszt pozycjonowania strony internetowej?

Koszt pozycjonowania strony internetowej nie jest jednostkowy, ponieważ obejmuje tak naprawdę wiele różnych działań. Wydatki związane z ich realizacją składają się na długotrwały i stale przeprowadzany proces, w ramach którego trzeba zastosować odpowiednie narzędzia oraz umiejętnie wykorzystać kompleksową wiedzę. Na finalną cenę składają się różne czynności, takie jak przeprowadzenie analizy strony pod kątem kwestii technicznych, treści, fraz kluczowych i elementów off-site, dostosowane kodu witryny, opracowywanie nowego contentu, tworzenie profilu linków czy monitorowanie i raportowanie podejmowanych działań SEO.

Jak wygląda rozliczenie w systemie abonamentowym?

Najbardziej powszechnym systemem rozliczeń za pozycjonowanie jest obecnie model abonamentowy. W tym przypadku stawka pozostaje stała i uiszczana jest co miesiąc, niezależnie od osiąganych wyników. Kwota ta pokrywa wszystkie działania realizowane przez specjalistów, w tym np. tworzenie i publikowanie treści, pozyskiwanie nowych linków zewnętrznych czy inne podstawowe usługi. W modelu abonamentowym można również uwzględnić dodatkowe bonusy dla wykonawców, czyli np. premie za osiągnięcie dobrej pozycji czy wygenerowanie ruchu. System działa wówczas jako hybrydowy, który łączy w sobie płatność za efekt ze stałą stawką.

Jak wygląda płatność za ruch lub pozycję?

Działania SEO ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę pozycji osiąganej przez stronę internetową w organicznych wynikach wyszukiwań, a w konsekwencji wygenerowanie konwertującego ruchu. Wyniki te trzeba również utrzymać, nawet mimo poczynań konkurencji oraz aktualizacji w algorytmach Google. Jeżeli klient chce płacić wyłącznie za wypracowane efekty, może uiszczać ustaloną stawkę dopiero po faktycznym osiągnięciu rezultatów określonych w umowie. Taki system nazywany jest rozliczeniem za ruch lub pozycję. Forma płatności zawsze powinna być optymalnie dopasowana do potrzeb, wygody i możliwości budżetowych klienta. W INSANE oferujemy wiele przystępnych form finansowania współpracy, a także zapewniamy atrakcyjny cennik i darmową wycenę usług.