Koszty lokalne SEO może generować bardzo różne. Usługa ta opiera się na zaplanowaniu i zrealizowaniu konkretnych działań, które pozwolą na zwiększenie widoczności w Google na wyszukiwania dotyczące określonego obszaru działalności. Pozycjonowanie lokalne przyczynia się tym samym do wzrostu rozpoznawalności, a w konsekwencji poprawy wyników sprzedażowych. Takie usługi prowadzić można z myślą o konkretnym mieście, dzielnicy czy nawet województwie, a ich kompleksową ofertę posiada nasza agencja INSANE.

Od czego zależą koszty lokalnego SEO?

Koszty lokalne SEO może mieć dość zróżnicowane, ponieważ zależą one od wielu czynników. Na cenę takiej usługi składa się tak naprawdę szereg czynności, które w konsekwencji zwiększą widoczność firmy w wynikach powiązanych z danym obszarem. Ich rezultatem będzie wzrost ruchu organicznego w obrębie firmowej witryny, a tym samym również pozyskanie nowych klientów zainteresowanych zakupem produktów lub skorzystaniem z usług oferowanych stacjonarnie. Wydatki ponoszone w tym celu zależą od stopnia trudności pozycjonowania, dostępnego budżetu czy indywidualnych oczekiwań. Koszty te zawsze powinny być ustalane indywidualnie, ze względu na duże zróżnicowanie podmiotów działających lokalnie.

Cele biznesowe i konkurencyjność branży

Podstawę przy ustalaniu kosztów pozycjonowania lokalnego stanowi określenie celów biznesowych, do których należy np. potrzeba wyprzedzenia konkurencji na wybrane frazy, wypromowanie usług lub produktów, poprawa wizerunku firmy, zdobycie statusu lidera w regionie czy samo zaistnienie w Google. Nie bez wpływu na cenę usług pozostaje też konkurencyjność rynku, na którym funkcjonuje dana firma. Wiele zależy bowiem od obecności innych przedsiębiorstw lokalnych w wynikach wyszukiwania, a także ich statusu czy budżetu przeznaczonego na SEO. Musimy wziąć pod uwagę także konkurencyjność oraz ilość fraz lokalnych.

Specyfika działalności i dotychczasowa optymalizacja pod kątem lokalnym

Duży wpływ na cenę lokalnego pozycjonowania ma specyfika działalności klienta, a także poziom rozbudowania oferty. Czynniki te wyznaczają kierunek do podejmowania dalszych działań, włącznie z ustaleniem ich zakresu. Nie bez znaczenia pozostaje dotychczasowa optymalizacja pod kątem lokalnego SEO, ponieważ stronę firmową trzeba dostosować zgodnie z obecnymi wytycznymi Google. Istotna jest zarówno techniczna kondycja witryny, jak i stopień jej rozbudowy pod względem treści i rozmieszczenia fraz kluczowych. Pod uwagę musimy wziąć również dotychczas realizowane kampanie marketingowe i specyfikę obranej strategii pozycjonowania lokalnego.

Kwestie finansowe i warunki współpracy

O wydatkach na pozycjonowanie lokalne w znacznym stopniu decyduje budżet, który klient może przeznaczyć na działania SEO. Czynności te muszą być dostosowane do finansowych możliwości firmy, aby cały proces był opłacalny. Sposobem na ograniczenie kosztów może być pozycjonowanie przy użyciu mniejszej liczby fraz. Nie bez znaczenia pozostają też warunki współpracy, ze szczególnym wskazaniem na długoterminowość umowy oraz wybrany sposób rozliczeń. Lokalne SEO opłacać można na różne sposoby, w tym w oparciu o system abonamentowy ze stałą stawką, model hybrydowy, płatność za efekt lub inny preferowany wariant.

Jakie koszty trzeba ponieść na lokalne SEO?

Koszty lokalnego SEO są ściśle uzależnione od zakresu i rodzaju prac, które musi wykonać agencja. Jednym z ważniejszych działań jest zaplanowanie odpowiedniej strategii, która uwzględnia czynności przeprowadzane na stronie firmowej, w usłudze Google Moja Firma oraz innych obszarach powiązanych z promowanym podmiotem. Aby uzyskać cenne informacje na temat aktualnego stanu firmy w wyszukiwarce, trzeba wykonać audyt SEO. Tego rodzaju analiza jest sposobem na wykazanie różnych elementów wymagających skorygowania.

Zakres usług w ramach pozycjonowania lokalnego

Ważnym etapem rozwijania strategii lokalnego SEO jest dobór odpowiednich fraz kluczowych. Obecnie najczęściej wykorzystuje się w tym celu wyrażenia long tail, w których zawarta jest nazwa danej usługi lub produktu oraz nawiązanie do konkretnego miasta, dzielnicy, regionu czy województwa. Frazy lokalne powinny być analizowane przy użyciu odpowiednich narzędzi, a także z uwzględnieniem haseł wykorzystywanych przez konkurencję. Konieczne jest również zamieszczanie ich w odpowiednio przygotowanych treściach, atrakcyjnych pod względem merytorycznych oraz zoptymalizowanych pod wymagania algorytmów. Fazy kluczowe powinny być wykorzystywane także w strukturze firmowej witryny. Nie bez znaczenia pozostaję kwestie związane z linkbuildingiem, bazującym na odnośnikach pozyskiwanych z powiązanych kontekstowo serwisów zewnętrznych. Koszty trzeba też przeznaczyć na optymalizację strony firmowej i profilu Wizytówki. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej agencji INSANE, w której oferujemy bezpłatną wycenę lokalnego SEO.